Otros insectos

En preparación


Publicaciones

181. Stonis, J. R., Diškus, A. 2011. Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Maldininkai, tarakonai, termitai, akmenropos, gladiatoriai, tinkluočiai ir trūnėsinukai [Learn more about exotic fauna. Praying Insects, Cockroaches, Termites, Rock Crawlers, Heelwalkers, Webspinners and Angel Insects] (in Lithuanian). Lututė, Kaunas. 120 pp.ISBN 978-9955-37-139-7

100. Stonis, J. R. 2006. Vabzdžiai, apie kuriuos mažai žinome: kas įdomaus tarakonų pasaulyje. Žurnalas apie gamtą, 1: 15–17.ISSN 1648-8938

82. Puplesis, R. 2005. Vabzdžiai, apie kuriuos mažai žinome: trūnėsinukai, tinkluočiai, akmenropos, gladiatoriai ir auslindos. Žurnalas apie gamtą, 5: 14–16. ISSN 1648-8938