Other travel

In preparation


Publications

187. Stonis, J. R. 2011. Egzotinių musių lervos apsigyveno mano kūne. Žurnalas apie gamtą, 4: 14–16. ISSN 1648-8938 (PDF)

117. Stonis, J. R. 2007. Kanarų salos – natūrali evoliucijos mokslo laboratorija. Mokslas ir gyvenimas, 1: 37–39.ISSN 0134-3084

99. Stonis, J. R. 2006. Ar verta gamtininkui vykti į Kanarus? 1 dalis. Žurnalas apie gamtą, 2: 18–23.ISSN 1648-8938

98. Stonis, J. R. 2006. Ar verta gamtininkui vykti į Kanarus? 2 dalis. Žurnalas apie gamtą, 3: 18–23.ISSN 1648-8938